Pejabat PTA Raih Gelar Doktor

/
Program Studi Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam…
Bedah Buku 3 Pendidikan Islam
Bedah Buku 1 Ekonomi Islam
Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum
uii fathul wahid fikih budaya