Tags Posts tagged with "Baitul Mal Wat Tamwil"

Tag: Baitul Mal Wat Tamwil

Tukimin. 2008. Implementasi Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Baitul Mal wal Tamwil Dana Syari’ah Piyungan Yogyakarta)....